Zingasolv

Zingasolv

The C9-C10 aromatic hydrocarbon solvent for ZINGA, Zingalufer, Zingatarfree, Alu ZM and topcoats.Zingasolv is a C9-C10 aromatic hydrocarbon solvent. Zingasolv is manufactured to the highest standards. It does not contain detectable quantities of polycyclic aromatics, heavy metals or chlorinated compounds. Used as solvent for ZINGA, Zingalufer, Zingatarfree, Alu ZM and topcoats.

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

Mật độ tương đối 0,876 kg/dm3 ở 15°C
Hàm lượng chất rắn 84% về trọng lượng, 63% về thể tích (ASTM D2697)
Điểm sôi ban đầu Tối thiểu 164°C
Màu sắc Thông thoáng
điểm khô Tối đa 185°C
Ngưỡng cháy >= 40°C – 60°C
Hạn sử dụng 36 tháng, nếu được lưu trữ đúng cách và xử lý cẩn thận

Phê duyệt

không áp dụng
ZINGA là hệ thống mạ kẽm dạng màng hoặc lớp phủ giàu kẽm một thành phần chứa 96% kẽm (bụi) trong màng khô. Đó là lớp phủ kim loại chứ không phải sơn. Độ tinh khiết của kẽm được sử dụng cao đến mức ZINGA khô không chứa bất kỳ yếu tố độc hại nào.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog