Zingalufer

Zingalufer

Màng sơn kín giúp bảo vệ hàng rào và chống ăn mòn tối ưu. Zingalufer là loại polyurethane một thành phần xử lý ẩm. Các oxit sắt mica tạo ra cấu trúc dạng tấm đặc biệt tạo thành màng sơn rất kín giúp bảo vệ hàng rào và chống ăn mòn tối ưu. Zingalufer được sử dụng làm chất trám kín trên ZINGA, làm lớp phủ trung gian trong hệ thống ZINGA ba lớp.

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

Mật độ tương đối 1,52 kg/dm3 ở 20°C
Hàm lượng chất rắn 79% theo trọng lượng, 66% theo thể tích
VOC < 300 g/L (=198 g/kg)
Màu sắc  Xám
thuốc phóng
Tỷ lệ lớp phủ ước tính 8,30 m2/kg cho 80 μm DFT
Ngưỡng cháy
Hạn sử dụng 2 năm trong gói ban đầu, chưa mở.
 

Phê duyệt

không áp dụng
ZINGA là hệ thống mạ kẽm dạng màng hoặc lớp phủ giàu kẽm một thành phần chứa 96% kẽm (bụi) trong màng khô. Đó là lớp phủ kim loại chứ không phải sơn. Độ tinh khiết của kẽm được sử dụng cao đến mức ZINGA khô không chứa bất kỳ yếu tố độc hại nào.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog