Zingalu

Zingalu

ZINGALU is a one component high performance stand-alone organic zinc-rich coating. ZINGALU has 90% of ultrapure zinc (ASTM D520 type III) and 4% aluminum flakes in the dry film which provide long-lasting cathodic protection to ferrous metals. The aluminum flakes offer barrier protection and a bright finishing color, matching the color of galvanized surfaces. Therefore ZINGALU is ideal for repairing and touching-up of damaged or old hot-dipped, Zinganised or other zinc coated structures. It can be applied by brush, roller or spray equipment on a clean and rough substrate in a wide range of atmospheric circumstances. ZINGALU is also available as an aerosol and is sold as Zingaluspray.

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

Mật độ tương đối 2,46 kg/dm3
Hàm lượng chất rắn 80% về trọng lượng, 63% về khối lượng (ASTM D2697)
VOC  530 gam/L
Màu sắc Màu xám với ánh nhôm
Tỷ lệ lớp phủ ước tính 3,62 m2/kg đối với DFT 60 μm
Ngưỡng cháy >=40°C – 60°C
Hạn sử dụng 2 năm trong gói ban đầu, chưa mở. Có thể được sử dụng sau khi được đánh giá lại sau thời hạn sử dụng.

Phê duyệt

không áp dụng
ZINGA là hệ thống mạ kẽm dạng màng hoặc lớp phủ giàu kẽm một thành phần chứa 96% kẽm (bụi) trong màng khô. Đó là lớp phủ kim loại chứ không phải sơn. Độ tinh khiết của kẽm được sử dụng cao đến mức ZINGA khô không chứa bất kỳ yếu tố độc hại nào.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog