Sơn phủ khác

Sơn phủ khác

Các loại sơn phủ epoxy, polyurethane và acrylic tương thích cho nhiều bề mặt. Zingametall cung cấp nhiều loại sơn phủ epoxy, polyurethane và acrylic tương thích. Các loại sơn phủ này khác nhau về cách sử dụng (ngoài trời/trong nhà), độ bóng (satin/vỏ trứng/độ bóng cao) và đặc tính (chống mài mòn/kháng hóa chất/…). Lớp phủ ngoài được thương mại hóa cho các dự án ZINGA chỉ với số lượng lớn hơn. Hệ thống ZINGA hoàn chỉnh được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 12944.

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng
ZINGA là hệ thống mạ kẽm dạng màng hoặc lớp phủ giàu kẽm một thành phần chứa 96% kẽm (bụi) trong màng khô. Đó là lớp phủ kim loại chứ không phải sơn. Độ tinh khiết của kẽm được sử dụng cao đến mức ZINGA khô không chứa bất kỳ yếu tố độc hại nào.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog