Giấy Nox-Rust® Vapor Wrapper® VW35DH VCI

Giấy Nox-Rust® Vapor Wrapper® VW35DH VCI

VW35DH is a 35 lb./57 gm² natural kraft saturated throughout with Daubert Cromwell’s proprietary nitrite-free ferrous volatile corrosion inhibitor (VCI) formulation.
  • 35 lb./ 57 gsm² natural kraft paper
  • Saturated both sides with Daubert Cromwell ferrous volatile corrosion inhibitor formulation
  • Designed for general and long term storage of ferrous metals
  • VCI paper provides a protective layer of safe, odorless chemicals as a barrier between the metal surface and contaminants in the environment
  • Cũng có sẵn không chứa nitrit (VW35DH) and poly-coated (PC55D) for applications where moisture barrier is needed

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog