Phim VCI

Phim VCI

Premium Metal-Guard® is a safe, effective corrosion inhibitor packaging film designed to protect multi-metals during manufacture, storage, and in transit.
The heat-sealable, low-density polyethylene film has a proprietary blend of corrosion inhibitors blended throughout the film, not superficially applied. It is strong, transparent, and standard in a unique shade of blue to identify it as a quality product of Daubert Cromwell.
  • Provides long-term corrosion protection for brass, copper, bronze, iron, and steel, nickel, tin, zinc, and zinc galvanized
  • Các bộ phận luôn sạch sẽ, khô ráo và không bị ăn mòn cho đến khi sẵn sàng sử dụng
  • Approved as military packaging per ARDEC drawing 13027484
  Protection time: 24 months inside dry storage.   OneSource Stock nr VCI Metalguard Blue, Film on roll: 1,5x200m, 100my: 10025 3x100m, 150my: 10030 4x100m, 100my: 10035
Premium-Metal-Guard-VCI-Film-VCIPlastic

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog