Chip VCI

Chip VCI

30 điểm. Ván dăm được phủ công thức chất ức chế ăn mòn Daubert Cromwell và được cắt thành các miếng 2” x 2” và 1” x 1” tiện lợi
  • Chip Nox-Rust® Vapor Wrapper® VCI, để bảo vệ sắt, thép, gang và kim loại đen
  • Chip Uniwrap® MPI VCI, chất ức chế ăn mòn đa năng bảo vệ cho kim loại đen/kim loại màu và tổ hợp kim loại

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog