Giấy Uniwrap® UW35MPI VCI

Giấy Uniwrap® UW35MPI VCI

Designed as general purpose corrosion protection of combination ferrous/non-ferrous metals including cadmium and zinc galvanized steel, without need for surface-applied oils or rust preventive liquids.
  • 35 lb./57 gsm² natural kraft
  • Saturated both sides with Daubert Cromwell’s multi-metal volatile corrosion inhibitor formulation
  • Provides corrosion protection for combination of metals, including cast iron, mild carbon steel, copper, brass, nickel-plated steel, zinc and zinc galvanized
  • Also available in other basis weights, wax coated and poly-coated, plus chips

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng

Tài liệu

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog