Két sắt CLV

Két sắt CLV

Water-based Transit Coating

  • Thời gian bảo vệ: up to 2 years covered outdoor; 5 years covered indoor
  • Vẻ bề ngoài: Dry film is firm, waxy
  • Bảo vệ kim loại: Ferrous metals
  • Phê duyệt: sản phẩm OEM
Environmentally safe long-term preservative coating and edge protection for harsh environments. Low VOC, excellent high humidity and salt spray protection. Use as final preservative coating on metal parts prior to storage and shipment and for protection of threaded bolt holes for outdoor equipment storage.

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng

Tài liệu

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog