Giấy Protek Wrap® PW30 VCI

Giấy Protek Wrap® PW30 VCI

PW30 is designed for general purpose protection of ferrous metal parts, including steel and cast iron, without need for surface applied oils or rust protective liquids.
  • 30 lb./49 gsm² natural kraft
  • Saturated throughout with Daubert Cromwell’s ferrous volatile corrosion inhibitor formulation
  • Competitively priced, effective VCI packaging paper that outperforms comparable VCI products
  • Cũng có sẵn không chứa nitrit (PW30H) and waxed (PW33)

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog