Màng co VCI bọc Metal-Guard®XO cao cấp

Màng co VCI bọc Metal-Guard®XO cao cấp

  • Heavy-Duty, Outdoor, and Export PackagingCorrosion inhibitors in the thick, flexible shrink film keep multi-metal parts clean, dry, and rust-free.
  • The UVI stabilization feature provides extended life to the film, making it ideal for use in outdoor storage and export environments.
  • Replaces less functional non-VCI shrink wraps, tarps, and covers. Use it when the part is not suited for crating.
  • Excellent sealing properties allow X-O Wrap to be installed on-site without additional equipment or labor.
  • Good for ferrous and non-ferrous applications.
  • Protection time: 24 months.
  • Roll size: 6,1×30,5m, 250my

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog