Giấy Nox-Rust® Vapor Wrapper® VW100DH VCI

Giấy Nox-Rust® Vapor Wrapper® VW100DH VCI

VW100DH paper is designed to protect ferrous metals during long term storage where additional strength and moisture barrier is required.
  • 40 lb./65 gsm² natural kraft sheet laminated to a 40 lb./65 gsm² natural kraft with 10 lbs./16 gsm² of polyethylene
  • không chứa nitrit
  • Strong, rigid, packaging paper resists tearing
  • Strong and moldable for packaging small parts
  • OEM approved

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog