Bột Nox-Rust® VCI 1000SFG

Bột Nox-Rust® VCI 1000SFG

Nox-Rust® 1000SFG VCI PowderKim loại được bảo vệ: Sắt Protection time: 24 months. Silica-free, water-soluble powder for protecting equipment during storage, lay-up, or hydrostatic testing.

Bột Nox-Rust® VCI 1000SFG

Kim loại được bảo vệ: Sắt Phiên bản xay mịn của 1000SF. Sử dụng trong các ứng dụng cần có bột mịn.

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

Nox-Rust® 1000SFG VCI PowderKim loại được bảo vệ: Sắt

Protection time: 24 months.

Silica-free, water-soluble powder for protecting equipment during storage, lay-up, or hydrostatic testing.

Bột Nox-Rust® VCI 1000SFG

Kim loại được bảo vệ: Sắt

Phiên bản xay mịn của 1000SF. Sử dụng trong các ứng dụng cần có bột mịn.

OneSource stock nr: In OrderNox-Rust-1000SFG-VCI-Powders

Phê duyệt

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog