Giấy Nox-Rust® Vapor Wrapper® VW35D VCI

Giấy Nox-Rust® Vapor Wrapper® VW35D VCI

VW35D paper is the industry standard for protecting steel, cast iron and ferrous alloys, without need for surface-applied oils or rust preventive liquids.
  • 35 lb./ 57 gsm² natural kraft paper
  • Saturated both sides with Daubert Cromwell ferrous volatile corrosion inhibitor formulation
  • Designed for general and long term storage of ferrous metals
  • VCI paper provides a protective layer of safe, odorless chemicals as a barrier between the metal surface and contaminants in the environment
  • Cũng có sẵn không chứa nitrit (VW35DH) and poly-coated (PC55D) for applications where moisture barrier is needed

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

Bao quát toàn bộ vòng đời tài sản của khách hàng, OneSource là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trên toàn thế giới về dầu khí, năng lượng tái tạo và hàng hải.

VW35D paper is the industry standard for protecting steel, cast iron and ferrous alloys, without need for surface-applied oils or rust preventive liquids.

  • 35 lb./ 57 gsm² natural kraft paper
  • Saturated both sides with Daubert Cromwell ferrous volatile corrosion inhibitor formulation
  • Designed for general and long term storage of ferrous metals
  • VCI paper provides a protective layer of safe, odorless chemicals as a barrier between the metal surface and contaminants in the environment
  • Cũng có sẵn không chứa nitrit (VW35DH) and poly-coated (PC55D) for applications where moisture barrier is needed

Một nguồn của bạn cho mọi giải pháp VCI

Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ

Công nghiệp ô tô

Công nghiệp gia công kim loại

Lô hàng xuất khẩu và lưu trữ

Công nghiệp thiết bị nặng

Phê duyệt

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog