Nox-Rust® EV9

Nox-Rust® EV9

BIO-Based Corrosion Preventive Coating

  • Thời gian bảo vệ: 6-18 months indoor, 3-6 months outdoor covered
  • Vẻ bề ngoài: Amber, oily
  • Bảo vệ kim loại: Ferrous, non-ferrous
If you store or ship pipes, tubes, engineered parts, fabricated metals, transport equipment or similar, EV9 is the right coating for physical corrosion protection. It is a a vegetable (soybean) based, biodegradable protective coating made with edible, food grade soybean oil which has been bleached and deodorized and is very resistant to spoiling and going rancid over time. EV9 also contains proven Daubert corrosion inhibitors. Formulated with organic materials; it can be disposed of down the drain. Low-VOC, non-toxic, non-flammable, and completely biodegradable. Water-displacing, and has the viscosity to reach voids and recesses of intricately machined metal parts. It can be removed, if required, with high pressure steam or a hot alkaline wash.

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng

Tài liệu

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog