Nox-Rust® 9700

Nox-Rust® 9700

Synthetic, Water-based Rust Preventive Additive

  • Thời gian bảo vệ: Limited indoor 1-12 weeks
  • Vẻ bề ngoài: Straw colored, clear, aqueous solution that dries to a thin, soft film
  • Bảo vệ kim loại: Thép
  • Phê duyệt: sản phẩm OEM
Nox-Rust 9700 is  designed as a final and in-process RP additive. Removes dirt and debris from steel before mill oils are applied. Add to cutting fluids, metal working fluids, or final stage rinse. It is water-displacing, and compatible with zinc and copper.

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng

Tài liệu

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog