Nox-Rust® 9300

Nox-Rust® 9300

All-Purpose Corrosion Inhibitor Final Rinse Additive

  • Thời gian bảo vệ: 3-9 months indoor
  • Vẻ bề ngoài: Light, transparent liquid; dries to a thin, oily emulsion
  • Bảo vệ kim loại: Thép
  • Phê duyệt: sản phẩm OEM
Water-displacing Nox-Rust 9300 is an all-purpose corrosion inhibitor additive for final stage rinse. It retards corrosion during shipment and storage of machined parts, tools, treated steel and assembles. Can be diluted with water or petroleum solvent and applied by dip, spray or brush.

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng

Tài liệu

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog