Nox-Rust® 7800

Nox-Rust® 7800

Dầu bôi trơn chống ăn mòn cho các thiết bị và bộ phận có độ chính xác cao

  • Thời gian bảo vệ: lên đến 12 tháng trong nhà
  • Vẻ bề ngoài: Màng dầu nhẹ
  • Bảo vệ kim loại: Thép; gia công kim loại, các bộ phận chính xác - kim loại màu và kim loại màu
  • Phê duyệt: sản phẩm OEM
Experienced users of Nox-Rust 7800 call it the best all-purpose lubricant they have ever tried. Shop mechanics, for example, use it for temporary corrosion protection, un-seizing a stubborn nut to keeping machines running smoothly. Nox-Rust 7800 is a water displacing, low viscosity lubricant and corrosion preventive liquid. It will protect both ferrous and non-ferrous parts during storage and covered transit at low film thickness. No mixing or preparation is required. It is compatible with barium lube grease and an excellent lubricating oil for assembly parts. It has the unique capability to creep and penetrate into very tight and hard-to-reach spaces. It remains fluid at -70°F, which is why the military uses it a gun oil for firearms in cold climates. Nox-Rust 7800 is also ideal in transit and transportation industries, machined parts and even routine maintenance shop use. Apply it by spray, dip or brush. If removal is required, use mineral spirits, hot alkaline wash or high pressure steam.

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng

Tài liệu

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog