Nox-Rust® 5400

Nox-Rust® 5400

Rust Preventive Oil With Petroleum Additives; Weldable

  • Thời gian bảo vệ: 1-2 years indoors; 3-6 months outdoors protected
  • Vẻ bề ngoài: Light oily/waxy
  • Bảo vệ kim loại: Cold rolled steel; sheet metal stamping; automotive parts
  • Phê duyệt: OEM approved as a weldable RP, a preservative and lubricant
  • Cũng có sẵn trong 11 oz thuận tiện. bình phun xịt
Used as a wash, it leaves behind a lubricant and corrosion preventive film. It will not interfere with assembly sealers, adhesives, painting, welding, and cleaning solutions. Easy to remove by conventional cleaning methods. Approved for use as lubricant/preservative on sheet and coil sheet by major automotive manufacturers.

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog