Nox-Rust® 1200 DC

Nox-Rust® 1200 DC

Environmentally Safe Water-based VCI Solution for Closed Systems

  • Thời gian bảo vệ: 1-5 years stored indoor in sealed system
  • Vẻ bề ngoài: Clear to tinted odorless liquid
  • Bảo vệ kim loại: continuous protection for ferrous metals, compatible with copper and galvanized steel
  • Storage conditions: Indoor
Does not contain phosphates, heavy metals or nitrites. Preserves equipment and piping systems that need to undergo hydrostatic testing prior to shipping or storage. Apply water-soluble liquid by fog or spray. Silica-free liquid leaves no residue.  No special surface preparation required prior to equipment shutdown.

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog