Nox-Rust® 1150 – Giải pháp ngoài trời

Nox-Rust® 1150 – Giải pháp ngoài trời

Heavy Duty Indoor/Outdoor Grease Coating

  • Thời gian bảo vệ: Up to 5 years indoors; Up to 2 years outdoors, covered or tarped
  • Vẻ bề ngoài: Soft, grease-like, self-healing blue coating
  • Bảo vệ kim loại: Ferrous metals
  • Phê duyệt: sản phẩm OEM
Nox-Rust 1150 requires no cure time. The thixotropic, solvent-free coating is non-drying and easy to apply by brush or dip. Self-healing. No special cleaners needed for removal; easy to remove by just wiping with a cloth.

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng

Tài liệu

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog