Bọt Daubrite® MPI

Bọt Daubrite® MPI

Flexible, non-abrasive Daubrite foam is ideal for protecting electronics, sensitive subassemblies and valuable equipment. The soft, open cell foam cushions the part against damage while the VCI action prevents corrosion from forming inside the packaging environment. It is designed for use on steel, copper, zinc, and multi-metals. Daubrite foam is not affected by humidity, condensation, dirt, or changes in the exterior environment, making it ideal for export shipments. It also leaves no residue to affect the performance of part. The item emerges ready to use immediately, without additional cleaning or rework.Standard Daubrite VCI foam is blue. It is sold in cases of 10” x 10” x 1/4” pads; 250 pads per case. It is also available in custom sizes and rolls. Protection lasts up to 24 months. 1 pad protects up to 225 l volume.

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng

Tài liệu

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog