Máy tạo bọt Daubrite® 1F VCI

Máy tạo bọt Daubrite® 1F VCI

Daubrite® 1F foam emitters are 1” x 3” pieces of open cell foam saturated with proprietary Daubert Cromwell VCI that prevents corrosion on exposed metals inside closed spaces.
Daubrite® 1F foam emitters are small pieces of open-cell foam saturated with proprietary Daubert Cromwell VCI that prevents corrosion on exposed metals inside closed spaces. The effective, invisible layer of VCI protection keeps metal safe from the corrosive effects of moisture, salt, dirt, oxygen, and other contaminants in the environment. Adhesive backing allows easy, secure installation inside utility boxes, electronic equipment control panels, and electrical cabinets. For volumes up to 7L

Tính năng sản phẩm

không áp dụng

Các ứng dụng

không áp dụng

Phê duyệt

không áp dụng

Tài liệu

không áp dụng
onesource-logo-viva-techs
Trong ngành dầu khí và vận tải biển trên toàn cầu – cùng với các đối tác của mình, Onesource cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản bằng cách sử dụng chất chống cháy do chúng tôi sản xuất và đối tác của chúng tôi là các sản phẩm Bảo quản, bảo trì, xây dựng, vận chuyển Daubert Cromwell VCI, v.v. Onesource cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm về bảo vệ chống ăn mòn, chất bôi trơn, bu lông, miếng đệm, v.v.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog