Bạn đang ở đây:
lớp phủ logo A&I

Lớp phủ A&I là một doanh nghiệp gia đình thuộc sở hữu của Úc chuyên phát triển và sản xuất các loại sơn phủ thích hợp có chất lượng hàng đầu sáng tạo như polyuretan, fluoropolyme, epoxies và sơn màng, cho các thị trường cụ thể.

CÁC SẢN PHẨM

V586

Vitrezinc 586

Epoxy giàu kẽm

>> Xem chi tiết

V416

Vitreset 416

Sơn phủ Epoxy cao cấp hai gói

>> Xem chi tiết

V790

Vitreflon 790

Lớp phủ Fluoropolymer hai gói

>> Xem chi tiết

Nếu bạn quan tâm đến Lớp phủ A&I, VIVATECHS cung cấp nhiều loại dịch vụ và nguồn nhân lực để hỗ trợ bạn.

Blog