Belzona 5841

Belzona 5841

A solvent-free, 2-part epoxy coating designed to provide outstanding protection to hot metal surfaces against corrosion under insulation (CUI). This surface-tolerant coating can be applied by brush directly onto hot metal surfaces from 30°C to 80°C (86°F – 176°F) with minimal preparation required.

Tính năng sản phẩm

  • In-situ application by brush on live equipment operating at high temperatures with minimal surface preparation
  • Excellent corrosion under insulation (CUI) protection of surfaces up to 80°C (176°F)
  • Giảm rủi ro về sức khỏe và an toàn vì nó không có dung môi
  • Fast cure allowing equipment to be re-insulated with minimum delay
  • Kháng hóa chất tốt chống lại nhiều loại hóa chất
  • Excellent adhesion even to manually prepared metals including stainless steel, carbon steel, aluminium, brass and copper
  • Good adhesion to Belzona 5851 (HA-Barrier)* coating in overlap areas

Các ứng dụng

  • Prevention of corrosion under insulation (CUI)
  • Long-term corrosion protection of hot pipework and process equipment
  • In-situ external coating of process vessels operating at high temperature during service, avoiding production downtime
*Also available is heat-activated Belzona 5851 (HA-Barrier) coating, suitable for applications onto hot surfaces up to 150°C (302°F)

Phê duyệt

không áp dụng
Logo Belzona
Chuyên thiết kế và sản xuất vật liệu composite sửa chữa và lớp phủ bảo vệ cho máy móc, thiết bị, tòa nhà và công trình, Belzona cung cấp giải pháp cho hàng loạt vấn đề kỹ thuật và tình huống sửa chữa.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog