Duromar SAR-UW

Duromar SAR-UW

DUROMAR SAR-UW is an underwater curing version of SAR.It can be used for rebuilding areas underwater or where the component needs to be put back into underwater service before full cure. Applicable to both fresh and saltwater service.

Tính năng sản phẩm

  • Excellent resistance to entrained solids and abrasion
  • Very good chemical resistance
  • Excellent temperature and thermal shock resistance
  • Extended pot life
  • May be applied up to thickness of 1 inch or more

Các ứng dụng

ỨNG DỤNG

  • Underwater Repairs
Tỉ trọng1.59
Chất rắn %100
Độ bền uốn @ 70ºF (21ºC)16,500 psi (114MPa)
Độ bền kéo @ 70ºF (21ºC)8,500 psi (58.6MPa)
Kéo cắt @ 70ºF (21ºC)2,500 psi (17.23MPa)
tối đa. Nhiệt độ hoạt động khô250°F (121°C)
Phạm vi pH hoạt động2.5-14.0
axit vô cơTốt
A-xít hữu cơTốt
dung môiTốt
chất kiềmXuất sắc
muốiXuất sắc
rượuXuất sắc
hiđrocacbonXuất sắc

Phê duyệt

không áp dụng
Arudra đang hợp tác kỹ thuật với Duromar Inc (Mỹ), nhà sản xuất nổi tiếng thế giới về các sản phẩm epoxy rắn (Zero Solvents) 100%. Sự hợp tác này mang lại cho Arudra toàn quyền sở hữu để sản xuất các dòng sản phẩm Duromar® và hỗ trợ các dịch vụ ứng dụng.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog