Duromar MG-F

Duromar MG-F

Duromar MG-F is stainless steel putty, which is engineered for use where final precision machining is required.

Tính năng sản phẩm

  • Easily Machined
  • Very good wear resistance
  • Good temperature resistance
  • Excellent corrosion resistance
  • Excellent compressive strength
  • Easily worked with in thick applications

Các ứng dụng

ỨNG DỤNG

  • Shaft Repairs
  • Pump Parts
  • Bearing Housings
  • Anywhere requiring final machining to close tolerances
Tỉ trọng 1.62
Chất rắn % 100
Kéo cắt @ 70ºF (21ºC) 20.68 MPa
Độ bền kéo @ 70ºF (21ºC) 79 MPa
Độ bền uốn @ 70ºF (21ºC) 121 MPa
tối đa. Nhiệt độ hoạt động khô 190ºC
Phạm vi pH hoạt động 1.50-14.0
axit vô cơ Tốt
A-xít hữu cơ Tốt
dung môi Tốt
chất kiềm Xuất sắc
muối Xuất sắc
rượu Xuất sắc
hiđrocacbon Xuất sắc

Phê duyệt

không áp dụng
Arudra đang hợp tác kỹ thuật với Duromar Inc (Mỹ), nhà sản xuất nổi tiếng thế giới về các sản phẩm epoxy rắn (Zero Solvents) 100%. Sự hợp tác này mang lại cho Arudra toàn quyền sở hữu để sản xuất các dòng sản phẩm Duromar® và hỗ trợ các dịch vụ ứng dụng.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog