Duromar HPL 4323

Duromar HPL 4323

DUROMAR HPL – 4323 is a flexible version of the HPL – 4320 used for secondary containment, ductwork or anywhere requiring better flexibility with extremely good chemical resistance. DUROMAR HPL – 4323 is a high functionality, 100% solids novolac material, which can be applied by conventional airless spray equipment. It can be used in power plant outlet ducts, utility systems, petrochemical and acid storage tanks, or anywhere requiring outstanding chemical resistance in an easy-to-apply coating system.

Tính năng sản phẩm

 • Flexible
 • Excellent Adhension
 • High Corrosion Ressistance
 • Increased Asset Liffe

Các ứng dụng

ỨNG DỤNG

 • mô-đun lưu trú
 • ao nước muối
 • công xôn
 • Bộ trao đổi nhiệt / Bình ngưng
 • Chân ngoài khơi (Dưới dòng nước)
 • Xe tăng nền tảng ngoài khơi
 • Đường Ống-Ngoại Thất
 • Đường Ống-Nội Thất
 • Bồn Chứa-Nội Thất
 • Hệ thống phun nước
Max. Dry Operating Temp 190°F
Components 2
Visual Appearance High Gloss
Tỉ trọng 1.31
Solids by Weight 100%
Functional Cure 72 hrs
Full Cure 168 hrs
Surface Prep SSPC-SP-5
Adhension Xuất sắc
Flexibility Tốt

Phê duyệt

không áp dụng
Arudra đang hợp tác kỹ thuật với Duromar Inc (Mỹ), nhà sản xuất nổi tiếng thế giới về các sản phẩm epoxy rắn (Zero Solvents) 100%. Sự hợp tác này mang lại cho Arudra toàn quyền sở hữu để sản xuất các dòng sản phẩm Duromar® và hỗ trợ các dịch vụ ứng dụng.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog