Duromar HPL 3320

Duromar HPL 3320

DUROMAR HPL-3320 is a fast curing bis-phenol F expoxy used primarily for secondary containment where excellent chemical resistance to sulfuric and other inorganic acids.It can be used on dams, oil rigs, steel or concrete structures. It can be applied underwater or on very wet surfaces.

Tính năng sản phẩm

  • 100% Solids, Zero VOC’s
  • Excellent Immersion Performance
  • Meets Requirements BS6920-1:2000 and /or 2014 (Suitability of non – Metallic products for use in contact with water)
  • Certified by WRAS

Các ứng dụng

ỨNG DỤNG

  • Under Water Repairs
Max. Dry Operating Temp250°F
Components2
Visual AppearanceHigh Gloss
Tỉ trọng1.29
Solids by Weight100%
Functional Cure42 hrs.
Full Cure120 hrs.
Surface PrepSSPC-SP-6
AdhensionXuất sắc
FlexibilityTốt

Phê duyệt

không áp dụng
Arudra đang hợp tác kỹ thuật với Duromar Inc (Mỹ), nhà sản xuất nổi tiếng thế giới về các sản phẩm epoxy rắn (Zero Solvents) 100%. Sự hợp tác này mang lại cho Arudra toàn quyền sở hữu để sản xuất các dòng sản phẩm Duromar® và hỗ trợ các dịch vụ ứng dụng.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog