Duromar EAC-UW

Duromar EAC-UW

Duromar EAC-UW is an underwater version of the EAC.EAC-UW is used for resurfacing or painting underwater vessels, pilings or other similar items. It is also recommended for service when a functional cure cannot be reached prior to immersion.

Tính năng sản phẩm

  • Outstanding chemical and thermal resistance
  • Khả năng chống mài mòn rất tốt với mức độ mài mòn vừa phải
  • Đặc tính dòng chất lỏng tuyệt vời
  • Long term flexibility
  • Khả năng chống xâm thực tuyệt vời
  • Excellent resistant to scaling

Các ứng dụng

ỨNG DỤNG

  • Underwater Repairs

Phê duyệt

không áp dụng
Arudra đang hợp tác kỹ thuật với Duromar Inc (Mỹ), nhà sản xuất nổi tiếng thế giới về các sản phẩm epoxy rắn (Zero Solvents) 100%. Sự hợp tác này mang lại cho Arudra toàn quyền sở hữu để sản xuất các dòng sản phẩm Duromar® và hỗ trợ các dịch vụ ứng dụng.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog