Duromar DF-1310

Duromar DF-1310

DUROMAR DF-1310 is a 100% solids, Zero VOC general purpose epoxy floor coatingIt has a wide array of potential uses ranging from basement and garage flooring to heavy industrial flooring applications. It can be used in USDA facilities based on FSIS Directive 11,000.4 (Rev. 1), November 24, 1995. DF-1310 can be used in combination with DF-1310V for vertical applications on walls and containment berms.

Tính năng sản phẩm

 • 100% Solids, Zero VOC’s
 • Excellent Immersion Performance
 • Meets Requirements BS6920-1:2000 and /or 2014 (Suitability of non – Metallic products for use in contact with water)
 • Certified by WRAS

Các ứng dụng

ỨNG DỤNG

 • mô-đun lưu trú
 • ao nước muối
 • công xôn
 • Bộ trao đổi nhiệt / Bình ngưng
 • Chân ngoài khơi (Dưới dòng nước)
 • Xe tăng nền tảng ngoài khơi
 • Đường Ống-Ngoại Thất
 • Đường Ống-Nội Thất
 • Bồn Chứa-Nội Thất
 • Hệ thống phun nước
Max. Dry Operating Temp 250°F
Components 2
Visual Appearance High Gloss
Tỉ trọng 1.25
Solids by Weight 100%
Functional Cure 24 hrs.
Full Cure 120 hrs.
Surface Prep SSPC-SP-13 ICRI CSP 3-7
Adhension Xuất sắc
Flexibility Xuất sắc

Phê duyệt

không áp dụng
Arudra đang hợp tác kỹ thuật với Duromar Inc (Mỹ), nhà sản xuất nổi tiếng thế giới về các sản phẩm epoxy rắn (Zero Solvents) 100%. Sự hợp tác này mang lại cho Arudra toàn quyền sở hữu để sản xuất các dòng sản phẩm Duromar® và hỗ trợ các dịch vụ ứng dụng.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog