Duromar DF-1301

Duromar DF-1301

DUROMAR DF-1301 is a clear, 100% solids concrete sealer with excellent flexibility and moderate chemical resistance.It is used primarily to seal the concrete prior to the application of additional topcoats, to prevent outgassing, and to restore the mechanical properties of old concrete. It can be cured at temperatures as low as 50ºF

Tính năng sản phẩm

 • 100% Solids, Zero VOC’s
 • Excellent Immersion Performance
 • Meets Requirements BS6920-1:2000 and /or 2014 (Suitability of non – Metallic products for use in contact with water)
 • Certified by WRAS

Các ứng dụng

ỨNG DỤNG

 • mô-đun lưu trú
 • ao nước muối
 • công xôn
 • Bộ trao đổi nhiệt / Bình ngưng
 • Chân ngoài khơi (Dưới dòng nước)
 • Xe tăng nền tảng ngoài khơi
 • Đường Ống-Ngoại Thất
 • Đường Ống-Nội Thất
 • Bồn Chứa-Nội Thất
 • Hệ thống phun nước
Max. Dry Operating Temp250°F
Components2
Visual AppearanceClear Gloss
Tỉ trọng1.09
Solids by Weight100%
Functional Cure24 hrs.
Full Cure120 hrs.
Surface PrepSSPC-SP-1, 3, 7
AdhensionXuất sắc
FlexibilityXuất sắc

Phê duyệt

không áp dụng
Arudra đang hợp tác kỹ thuật với Duromar Inc (Mỹ), nhà sản xuất nổi tiếng thế giới về các sản phẩm epoxy rắn (Zero Solvents) 100%. Sự hợp tác này mang lại cho Arudra toàn quyền sở hữu để sản xuất các dòng sản phẩm Duromar® và hỗ trợ các dịch vụ ứng dụng.

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog