Sơn lót RAM dưới nước

Sơn lót RAM dưới nước

RAM Underwater Primer consists of a unique blend of marine grade petrolatum hydrocarbon primer containing water displacing corrosion inhibiters, flow control additives and broad-spectrum biocides.The primer is the key component of the RAM Marine System for the preparation of metal surfaces prior to wrapping. The RAM Marine System adheres to the substrate whilst displacing water, passivating steel, filling voids, and ensures intimate contact between the RAM Marine Tapes and the substrate. The RAM Underwater Primer compound will not dry out or harden and is unyielding to moisture, acids, alkalis, and salt solutions.

Tính năng sản phẩm

Một công thức sửa đổi của RAM Underwater Primer dành cho các bề mặt có độ ẩm cao và ứng dụng hàng hải trước khi bọc. Nó rất hiệu quả đối với dưới nước hoặc trên các bề mặt kim loại rất ẩm ướt như cọc, cọc đứng và cọc chữ H.

Các ứng dụng

ĐẶC TRƯNG

  • RAM Underwater Primer không khô, không cứng và không độc hại.
  • RAM Underwater Primer không thấm nước và được sử dụng cho các bề mặt rất ẩm ướt hoặc dưới nước.
  • RAM Underwater Primer có khả năng kháng axit khoáng, kiềm và muối cao. Nó sẽ không hỗ trợ quá trình đốt cháy, không có VOC.

Phê duyệt

không áp dụng
AIWC là một công ty thuộc sở hữu của Úc, cung cấp các hệ thống chống ăn mòn và bảo vệ cọc đường ống và biển trên khắp nước Úc và toàn bộ Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.​

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog