Sơn lót Flexiseal

Sơn lót Flexiseal

FlexiSeal Primer is ideal for corrosion prevention and dielectric protection and is typically used for underground pipework and metal structures, particularly for the coating of welded joints of pipelines for gas, liquid, and water transport.FlexiSeal Primer is based on bitumen modified with rubber and resins to produce a specifically formulated primer for the Flexi Seal range of tapes.

Tính năng sản phẩm

This successfully proven primer is the best solution for coating of steel and concrete surfaces to promote adhesion for the Flexi Seal tapes coatings.

Các ứng dụng

ỨNG DỤNG:

FlexiSeal Primer will promote adhesion of the Flexi Seal Tape to steel, concrete and plastic. Multiple coats will provide a simple, low flexibility corrosion prevention membrane.

Phê duyệt

không áp dụng
AIWC là một công ty thuộc sở hữu của Úc, cung cấp các hệ thống chống ăn mòn và bảo vệ cọc đường ống và biển trên khắp nước Úc và toàn bộ Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.​

Những sảm phẩm tương tự

Vui lòng liên hệ với chúng tôi - VIVATECHS sẵn sàng cung cấp một loạt các dịch vụ và nguồn lực cho các cá nhân để hỗ trợ bạn.

Blog