Thang máy ngũ cốc Thái Bình Dương

Bạn đang ở đây:

Dự án

Năm 1998, công ty 'Pacific Elevators LTD' quyết định tân trang lại thang máy chở ngũ cốc của họ ở Vancouver.
Sau khi tham khảo ý kiến của các kỹ sư tư vấn từ 'Villholth Jensen và cộng sự', người ta quyết định rằng ZINGA sẽ được sử dụng trên kết cấu 200 tấn.

ZINGA đã được sử dụng trên tất cả các phần lớn hơn -không di động - của cấu trúc.

Nguồn: zinga.com