Bạn đang ở đây:

THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG ĂN MÒN

Các thiết bị phát ra các hợp chất VCI bảo vệ các khu vực lõm trong một gói. Các thiết bị VCI có thể được lắp vào những khu vực khó tiếp cận. Thông thường, chúng được sử dụng đơn giản để tăng cường bảo vệ bằng cách 'tăng cường' VCI có sẵn.

VCI EMITTERS

Đĩa Daubrite® 3F

>> Xem chi tiết

Daubrite® Disk  5

>> Xem chi tiết

Daubrite® Đĩa 10

>> Xem chi tiết

VCI CHIPS

VCI POWDERS

Nox-Rust VCI Powder 1000SF

>> Xem chi tiết

Bột Nox-Rust VCI 1000SFG

>> Xem chi tiết

Bột Nox-Rust VCI 1010SFG

>> Xem chi tiết

Nox-Rust VCI Powder 1015

>> Xem chi tiết

VCI FOAM

Daubrite 3F VCI foam

>> Xem chi tiết