• Các ứng dụng

  • Nhãn hiệu

Giấy VCI dệt gia cường Uniwrap® 94MPI

Chip VCI

Giấy Uniwrap® 200 VCI

Giấy Uniwrap® 40PCMPI VCI

Giấy Uniwrap® UW35MPI VCI

Uniwrap® UW33MPI Wax Giấy VCI

Giấy bọc hơi Nox-Rust® 7090 Mil Spec Giấy VCI

Bao bì chống xỉn màu Silver Saver®

Coppertex®

Alumitex®