• Các ứng dụng

  • Nhãn hiệu

Chip VCI

Giấy Uniwrap® 200 VCI

Giấy Uniwrap® 40PCMPI VCI

Giấy Uniwrap® UW35MPI VCI

Uniwrap® UW33MPI Wax Giấy VCI

Bao bì chống xỉn màu Silver Saver®

Coppertex®

Alumitex®

MPI bọc thép

VCI Scrim cho thép, bảo vệ hạng nặng